За артисти свои жалко - грижим се, лелеем все! А пък те, ох така, малко, както Галилей са! А пък Вашето - зло семе! - както декабристи са... Да се сменяме за време с нашите артисти ли! И стоим, почти що редом - Ние с "те", а вие с "ес". Продължена с вас легенда, някъде на Братска ГЕС. Маяковски дълго плака и тъй дълго той руга... Не ще е у вас спектакъл - той в Таганка е сега!
© Васил Станев. Превод, 2022