Имало един глупак и добър и прост бил. Къде само дяволи не го носили! Но веднъж, късмет ялов Провървя. И съвсем във чуждо царство го навря. Сълзи - градущка - тъй и трябва На простака! Недей на кобила сяда Заднешката. Тъ-па-нар-ин! Сред поле голямо виж: Три стола! А глупака го прободе в дроба Горе надписи: "За гости", "За князе", А на трети - "Стол за царска кръв е" Ей на първия стол седна Глупака, Щото от усърдие той Капна, Ех глупак е... Щом глупака там на масата кацна Веднага слугите носят вината. И глупака се усети Много силен елегантно яде пи и се хили. Погледни, с очите виж: С дива сила Той на стола за князе настани се Глупака - Ех глупак е! И сега бившия добър глупак Почувства, се отговорен мъж все пак. Взе съвети да раздава Войска викна, И почти да воюва вече иска. Повече ръцете грей Щом имаш сили! На стола за царете седна Простака - Ех глупак е! Веднага ръце протегна към печата, Веднага с крака затропа, закрещя той: Княз да си, дори да си ти сам господ! - Ще взема да заповядам да те затворят! Ако хора имаше в тоз момент Наблизо, Не биха казали комплимент На простака - Ех глупака.. Но добър бил тоз самия, простака: Заиска указ за изобилие да издава. Само стола подобни неща Не търпеше: Как разклати се - и ясно тоз не остана. И събуди се добрия ахмак Простак, На сеновала у тях Как родил се... Ех глупака!
© Емил Петров. Превод, 2018