Бързо-бързо минават си дните, и печално се даже живей, и минават без сън нощи всички, кога правя чертежи все. Макар че, аз несгодите крия, но приятели, вам, ще река: аз задача решавах, от тия, и реших... нищо да не реша.
* * *
В тетрадка математическа голяма след лектора без сили пиша аз, принуден за удобство бях аз само по букви две от дума да внеса.
* * *
А пък после, пак във нощта тъмната, много дълго букви гледах аз. Там в тетрадка беше - дебри тъмните. Натъжих се и я скъсах аз.
* * *
Носи там случайната мълва страшните ненужните слова: Срок дошъл е тука за чертеж. Като остър нож реже ни вест. От очите й тече вода, но унилост мина ей така, при познат отиде бързо тя, в срока тъй със работа успя.
© Васил Станев. Превод, 2022