Двадесет и четири часа - цял ден щом изкриви душа, ще е за тебе жесток, неприятен - за тебе той така. Трудно не е, да твориш чудеса! Хора, за вас е понятно, и да направите - все часове, така да са приятни. Аз желая, и вашите всички така часове да са именно все прекрасни!
© Васил Станев. Превод, 2022