Попитах аз: Защо във планините? Ти към върха вървеше, сякаш бе във бой. Че нали Елбрус и от самолет се вижда!.. Ти позасмя се и взе ме с тебе горе. И оттогава стана близка ти и ласкава, Алпинистка ти моя, катерачка за мен! Първия път щом от процепи ме вади, Усмихваше се ти, катерачка за мен А след туй за тези процепи проклети Твоята вечеря като хвалих аз Получих от теб два плесника къси Но не се обидих, а ти приказвах пак: - Ох каква си ми ти и близка и ласкава Алпинистка ти моя, катерачка за мен! Всеки път кога из процепи ме вадеше Ти караше ми се, катерачка за мен. След това на всяко наше изкачване - Но защо си към мен недоверчива?! Застраховаше ме с наслаждение, Алпинистка ти моя гутаперчева1! Ох каква си ти и не близка и не ласкава Алпинистка ти моя, катерачка за мен! Всеки път кога из процепи ме вадеше Ти ми се караше, катерачка за мен. Зад теб се мъкнех със последни сили аз - До тебе вече съм на една ръка. Ето ще долазя и ще кажа: доста, миличка Изведнъж - надолу аз, но успях да кажа: Ох каква си ми ти и близка и ласкава Алпинистка ти моя, катерачка за мен! Ний с едно въже с теб сега сме свързани - Двама станахме алпинисти ний.
1 Гутаперча - твърдо кожоподобно вещество с жълтеникав или кафяв цвят, прилично на каучук.
 
© Емил Петров. Превод, 2018