Колко наши бойци легнали са по път Кой е мислил, кой е мислил!.. Информбюро ни казва във Бюлетини Само загубите на врага ни Но не мисли, че без загуби ний сме минали Просто тъй, просто тъй... Виж в полето като звяр стрелян застинал е - В огън цял един танк осакатен! Где си Валя Петров? - що за глупав въпрос: Ти на твоя танк дупка закри. В сводките ще четем: врага загуби има, А на изходна линия сме ние.
© Емил Петров. Превод, 2018