Тук кръстове няма с гробове в пръстта. Вдовици не плачат отдавна... Тук винаги някой оставя цветя. И вечният огън в тях пламва... И пак на колене земята мълчи, безименна в плочи гранитни. Тук ни една лична съдба не личи - в една са се слели съдбите... Виж в огъня т анкът гори и до днес, селцата горят и ни викат... Смоленск и Райхстаг са безсмъртен адрес. Безсмъртен остава войникът... Вдовици не плачат по тези места. Тук памет и в камъка блика... И кръстове няма, забити в пръстта. Но не е по-леко на никой...
© Лозан Такев. Превод, 2002