Зараствайте мои рани, Две години стигат, Пробивани, разкъсвани, Ще дам псета да ги лижат. Ти сираче мое с устните ти алени. Моята кръвчица в миг ще потече във чаши.
© Емил Петров. Превод, 2018