Не чувам зова на сърцето си днес, далече е паркът от мене. Куршумът попадна на точен адрес, простена сърцето ранено... Смъртта усмихва се ехидно, без мен върви войнишки строй. И не успяхме, не успяхме да се видим, а синове, а синове поемат в бой... Но който реши: "А след нас и потоп!", сам в пропаст превръща окопа. Затуй излетях аз от своя окоп и стрелях в целта и в потопа... Притварям кървавите мигли, над мен върви войнишки строй... И не успяхме, не успяхме да се видим, а синове, а синове поемат в бой... Кой идва след мен, кой в атака лети? Кой боя ще води след мене? Така ми се иска да си точно ти, ти, в куртката не по размера... И се усмихвам, то е видно. Видях - поемаш пътя мой! И не успяхме, не успяхме да се видим, а синове, а синове поемат в бой... Инфаркти объркват сърдечния такт, но още сърцето е цяло. Сърдечният разрив дори да е факт, за подвиг на друг е начало... Очи притварям. То е видно. В земята-дом, навеки мой... И не успяхме, не успяхме да се видим, а синове, а синове поемат в бой...
© Лозан Такев. Превод, 2002