Ако той не е всъщност свой и не е даже враг, и пак ти веднага не разбереш кой е той, по-добре към върха го води, води, все до него бъди и бди, вързан с него ръка в ръка, ти разбираш тоба... Ако той пък върви - уви, но внезапно се спре и мре, плахо клюмне глава, едва може да продължи. Това значи с теб редом тук е друг, по-добре наругай и край, и не тръгвай с такъв, недей - за страхливци не пей! Ако той не скимти - лети, и без хленч и без звук е тук, от скалите да паднеш, кой ще те вдигне, това е той! Ако тъй с теб е той и в бой, знай, върха покорил е свой, бие двамата сте един, а върхът - победим!
© Лозан Такев. Превод, 2002