Ако умреш трагично, ти си истински поет, ако и срока спазиш, си чудесен. Един на 27 излетя под пистолет, друг в «Англетер» намерили обесен. На 33 - Христос, той бил поет, предупредил: «Убиеш ли - помни, - ще те догоня!» Опасно мисли. Току-виж, че нещо сътворил. За всеки случай - в дланите пирони. Замаян съм - числото 37 е пред мен - от него приятен хлад се стеле. Тогава и за Пушкин бе дуела назначен, и Маяковски вещо се прицели. На 37 още сме - коварно, ребром бог въпросът е поставил: «Или - или?» Рубеж, на който паднаха и Байрон, и Рембо, а ние някак май сме се спасили. Дуелът е отложен. А на 33 не знам резпнат ли бях - не чувствах болка силна. На 37 - не кръв - сивота избликна там, над слепите очи - но не обилна. «Душите им в петите са - какъв ти пистолет!» Търпете, истерици вманиачени! С пети по острието ходи бедният поет, душата му е боса и ранена. Как може «дълга шия» да римува с «отрежи я» - да съкратят поета - повод ясен. Но той изглежда радостен, че нож ще му забият, заклали са го - значи, е опасен. А вие, познавачи на фаталните числа, като в харем държанки се мъчете. По-дълъг е животът днес - при всички патила отсрочен е и краят на поета.        
© Владимир Левчев. Превод, 1984