По ръба на пропастта, над възхитителната урва аз конете си с нагайка зашлевявам - и ги втурвам. Нещо въздух не достига: гълтам облак, пия буря... Чувствам с гибелен възторг: пропадам, падам, не сънувам! Не препускайте така, коне, поспрете! Забравете бича - няма жал! Боже, колко своенравни са конете... Ще умра неживял, песента недопял. Аз вода ще им налея, аз куплета ще допея - само още миг над пропастта да оцелея... Ще загина - като пухче ураганът с длан ме смита. И в галоп ще ме отнасят сутринта в шейната - леден. Обуздайте, мои кончета, безумните копита, удължете малко пътя към приюта ми последен! Не препускайте така, коне, поспрете! Не, не слушайте бича ми, не! Боже, колко своенравни са конете... И не си доживях... Да допея поне... Аз вода ще им налея, аз куплета ще допея - само още миг над пропастта да оцелея! Но - успяхме: закъснение при бог не е прието. И защо там пеят ангели със злоба в гласовете?! Или вече се побърка от ридание звънчето, или аз крещя да спрат, да не летят натам конете?! Не препускайте така, коне, поспрете! Галопирайте без крила! Своенравни се оказаха конете... И не си доживях, и не съм си допял... Аз вода ще им налея, аз куплета ще допея - само още миг над пропастта да оцелея.
© Владимир Левчев. Превод, 1984