Сред шума на мотора викът ми заглъхна - слава богу, че бях насаме с моя срам... Аз замръзнах, щом въздух от люка ме лъхна, не пристегнах коланите сам... Но помогна инструкторът - с точен ритник - да премина отвъд своя страх. Ругатнята му сънна в последния мир като «Смелост, момче!» аз разбрах. И стихна моят крясък, лицето ми разпали бръсначен хладен блясък на възходящи хали. Звукът обратно в глътката се върна - побесняли, безгрижно ме заблъскаха, въздушни ясни хали. Да, попаднах в ръце и умели, и здрави: фантазират си, мятат ме - както си щат. Номерата им смахнати аз изпълнявам на шега, с лекота, всеки път. Ако в моето падане има резон - ще узная накрая. Сега: ту пред мен се накланя широк хоризонт, ту потъвам през бяла река... И стихна моят крясък, лицето ми погаля бръсначен остър блясък на възходящи хали. Кръвта обратно тласнаха, насреща ми влетяли, невидимите, властните въздушни луди хали. И халката изтеглих ей тъй - импулсивно, като риза от някой случаен пирон... Осемнайсет секунди пропадах красиво от далечния пуст небосклон. А сега аз съм грозен, с две гърбици. Там е надеждата - купол широк. И в целта устремен, от любов съм пиян - към нарочно свободния скок. И стихва моят крясък, лицето ми се пали, с бръсначен хладен блясък пълзят по мене хали. Нахлуват в дробовете ми не вдъхнати - влетяли, бездушните, но вечните въздушни ясни хали.
Аз летя - и триъгълник, ромбове, прави се превръщат в поле, язовир и река. Ала въздухът все се сгъстява, втвърдява - враг проклет - парашутен слуга! Самолетът ще каца - надолу лети, в отчаяние бях аз от него изплют, ала пръв ще ударя в земята пети - аз летя със скатан парашут. Затихва моя крясък, лицето ми разпали метален хладен блясък от бръснещите хали. С две торби на плешките надолу се провалям в игриво бързотечните въздушни ясни хали.
Изключителен скок - глъбина стратосферна. След сигнала «Тръгни!» стъпих в нищото блед - за незримата сянка на странна химера, за свободния полет - напред! Аз пропадам във въздуха, с вата обвит... Ала няма и тук свобода. Нямаш право дори да пропаднеш, уви! - щом не падаме сред пустота. Затихна моят крясък и бузите ми гали бръсначен хладен блясък, сноват свободни хали. Блестят огньове - свещи ли? - в шок бавно се провалям през прямите, насрещните въздушни ясни хали. Ироничният вятър в ушите ми съска: «Не отваряй, търпи, ще е леко след миг!» Триста метра остават, след миг ще е късно.. Лъже вятърът, той е циник. И нагоре изстрелва ме куполът - взрив! Сякаш всичко бе сън досега. Аз не паднах свободно. Но спускам се жив - парашутът е пак свобода. И с бузи охладняли, с очи поглъщам леко изпълнените хали със грижа за човека. Звезди над мен безрадостно, самотно са изгряли и пия водоравните въздушни ясни хали.
© Владимир Левчев. Превод, 1984