На междата с Турция (или с Пакистан) е неутралната земя. В онзи храсталак наште граничари бдят редом с капитана, а оттатък вижда се другия бивак. А на неутралната земя - цветя цъфтят с неземна красота. Капитанското момиче за живот задружен му говори: «туй-онуй» - и се сеща той, че поне букет цветя в случая е нужен - сватба без букет цветя си е чист запой. А на неутралната земя - цветя цъфтят с неземна красота. И при тях началника - също баламурски - като по призовка, в миг кеф го сполетя. «Мили - казва, - туй-онуй» - гаджето - на турски. «Сватба вдигаме и край!» - му нарежда тя. А на неутралната земя - цветя цъфтят с неземна красота, Наште граничари са спретнати юнаци - доброволно и под строй тръгнаха на нож. Кой би предположил, че онези азиатци същите цветя ще атакуват тази нощ? А на неутралната земя - цветя цъфтят с неземна красота.             Спи капитанът - сънува ограда гранична, отворена, сякаш е в Кремъл врата. Хич не му е притрябвала чужбина задгранична - искаше за малко там да набере цветя... И защо да не може, нали там е ничие, неутрално е? А на неутралната земя - цветя цъфтят с неземна красота.
© Владимир Левчев. Превод, 1984