Eй, във гордост не стойте, Към веранда елате. А и по-младите вие, На баща поклон дайте! Той е строг и сърдит, - Как под вежди погледне... Поклонете се вие - Може той да отмине. На баща поклони се - Няма много да струва, - Ще му светне лицето, И душата отпусне. Вие с това започнете А пък после до края Цял живот поздравявай Скъпия твой баща!
© Емил Петров. Превод, 2018