Сит съм до гуша, сит съм до ужас. Даже да пея се уморих! Като подводница долу, ненужен, искам да легна - глух и тих. Някой ми даде водка във кана, някой ми каза: «Ще мине, братле!», Верка ми прати - беше пияна - «Те ще помогнат, когато си зле.» Но нито водка, ни Верка успяха. Пусто е с Верка, гадно - пиян. Искам да легна на дъното, в пясъка, за пеленгатори - глух и ням. Сит съм до гуша, сит съм до ужас. Даже да пея се уморих! Като подводница долу, ненужен, искам да легна - глух и тих.
© Владимир Левчев. Превод, 1984