Умора, гущер сякаш, в костите пълзи, сърнето с трезвата глава не е в двубой, духът от скорости не ще се съблазни, кръвта не се смразява на завой. Слана любовна гърлото не го гори, безстрастни нерви - ако щеш ги отпори - провисват, както от пране провисва връв, не ме вълнува кой кого - и нямам стръв. Аз съм на кон. Но ме пипни - и съм свален. Че само «не» и само «ни» остана в мен. Вода не ща, болят ме зъби от това, страня - събития и хора ме гнетят. Лъкът ми валя се с прогнила тетива. Стрелите счупени са - в печката горят. Ме се напрягам и стремя, а някак тъй, не ме вълнува даже този факт, а тъй. Прозрачен - сякаш съм прозорец разкрилен. Невзрачен - сякаш съм парче безцветен лев. Аз съм на кон. Но ме пипни - и съм свален. Че само «не» и само «ни» остана в мен.                             Не парят рани, нито белези болят - стерилни бинтове ги газят от света. Не ме вълнуват, не смъдят, не ме гнетят ни мисъл, ни въпрос, нито мечта.                             От гравитацията вече съм сломен, лежа - бесилката е по-далеч от мен. Сърцето тръпне, сякаш не е в мен. Поне да ида, гдето има само «ни» и «не».            
© Владимир Левчев. Превод, 1984