Да, вярваме - не само в божества! Дълбинен нефт не дават на готово. Несоциална схватка е това - за свобода от земните окови. В блатата - сонда, като нож в масло. Отричай ни, на тъмнината отче! Земята боледува - не е зло това, че капки от кръвта и точим. Сирена вие и скрипти рудан. Не сме готови още за овации. Но наближава тази час желан за революционни ситуации! В борбата няма класов враг пред нас, а тътен от подземните течения. Но съвротива носи всеки пласт и остарели мисли - за ломене. И кули нефтени като бамбук растат, но проста истина открихме - че на планетата солта е тук, че ядката на тази сол разбихме.                                                        
© Владимир Левчев. Превод, 1987