Заплашваха ни в дните детски майките, за лудориите Сибир предричаха на глас. Но не такава участ, с плач и вайкане, сърцата майчини измолваха за нас. И ние тръгнахме - за четвърт рубла, залудо, за бога по пътища обходни и направо, през калта. И до какви ли прагове ще паднем в изнемога? В каква ли пропаст ще извикам пред смъртта? И без компаси ще открием своя Север, заплахите зазубрихме като завет. И вятър духаше по нас - пронизващ, гневен, и скелети лежаха в тежък лед. Молбите ни и стоновете бързо отнасяха фъртуни в пропастта. И сълзите видяхме да замръзват. Куршумът само стигаше целта. И ние тръгнахме - за четвърт рубла, залудо, за бога по пътища обходни и направо, през калта. И до какви ли прагове ще паднем в изнемога? В каква ли пропаст ще извикам пред смъртта? Но никак не е лесно, не е просто, за всичко да напишеш; а видях, че драгата промиваше и кости - то значи злато имало е в тях. Но всичко свърши. Беше и отмина. Нощта по-черна е, по-бели моите дни, студът - по-сигурен от формалина - навеки моя труп ще съхрани. И ние тръгнахме - за четвърт рубла, залудо, за бога по пътища обходни и направо, през калта. И до какви ли прагове ще паднем в изнемога? В каква ли пропаст ще извикам пред смъртта? Това не е ни спомен, нито поза. Съдбата отреди - по своя път. Умряхме тук и тежките булдозери оттук след време ще ни изгребат. А крачехме за четвърт рубла, залудо, за бога, по пътища обходни и направо, през прахта. А до какви ли прагове ще паднем в изнемога? В каква ли пропаст ще извикам пред смъртта?
© Андрей Андреев. Превод, 1989