Бе дебеланка Мери Ан: Тъй много пие и яде, Че едва-едва врата минава. Ту спеше както си вървеше, Ту плачеше и плачеше, Ту пискаше като трион, Най - ленивата в цял свят - Мери. Да хапне всичко, туй за Мери не стигат и и междучасия И на чина си спеше Мери Поне цял ден най малко, - В бърлогите тъй мечки спят и сънни тетереви. Тя на дъската все с проблем: Ни бъ ни мъ, ни да, ни не По грешки сто на пример прави, Но винаги знай Мери Ан - Кой де, кой с кои, и кой къде Ох, промъкни се, промъкни - Най-лоша Мери бе в цял свят! Но без промени във главата На Мери Ан, на Мери Ан И ако Мери Ан запее, То всичко около немеят, - Слух музикален е при нея - като при глухи тетереви.
© Емил Петров. Превод, 2019