А хората роптаят непрестанно, за справедливост все надигат глас: - Редъг е наш, но първи пак се хранят онези, дето бяха подир нас. Говореха им шепнешката, просто: - Но, скъпи, стига вече гюрултия! Това са чужденци и наши гости, а, извинете ни, кои сте вие? Но хората мърморят непрестанно, за справедливост все надигат глас: - Редът е наш, но първи пак се хранят онези, дето бяха подир нас. И пак им обясни администраторът: - Но престанете, стига гюрултия! Това са наши хора - делегати, а, извинете ни, кои сте вие? А хората подхвърлят непрестанно, за справедливост все надигат глас: - Редът е наш, но първи пак се хранят онези, дето бяха подир нас.
© Андрей Андреев. Превод, 1989