Мостове няма, по-дълбок е бродът, и виждам черепи да се кълбят, затворен е и изходът, и входът, и към тълпата води всеки път. Запрегнати, конете галопират, светът е тесен - осъзнаваш ти, кръгът - голям, но крив - ориентирът, в затворен кръг тълпата се върти. В дъжда - пробита, смачкана палитра, нахлува в полонезата галоп, ни миризми, ни тонове, ни ритми, и задуха тежи - като в окоп. И ни безумство, нито вдъхновение не може този кръговрат да спре. Нима това е вечното движение и онзи наш безкраен път напред?
© Андрей Андреев. Превод, 1989