Аз съм - Робин Гъсок, не плах гъсок! Да, не съм страхливец - но се боя, Че вие за мен не могли сте да чуете. Аз съм славен гъсок, добър гъсок! Аз кълна ви се, аз кълна ви се, Че аз съм от тез гъски спасили Рим. Впрочем аз - гъсок съм специален: Та нали не всички гъсоци са Робини!
© Емил Петров. Превод, 2019