Във живота бях едър и строен, не ме плашеше изстрел, ни подбив, никой рамки не ми е кроил, но откакто ме смятат покойник, в монумент ме изляха уродлив и ми лепнаха надпис: ”Ахил”. Да отърся гранитната маса, но залепнала е в постамента, ахилесовата ми пета. И ребрата железни е смазал в мъртва, сигурна хватка циментът: само гърчи се моят гръбнак. Моя гръб-гардероб не посмяхте вие да мерите: де да знам, че смъртта ще ми свие размерите! Във стандартната рамка със зор ме набиха и огромния як гардероб разглобиха! Едва склопил очи и от мене живо снеха посмъртната маска - мойте близки са хора с тертип! И не зная по свое ли мнение, но във гипса отесаха пласта с азиатските мои черти. Аз такова не съм и сънувал, мислех, няма такава опасност, да застана сред мъртвите пръв. Но налъхва на гробищна скука изравнената бяла повърхност на беззъбия мой калъп. Аз приживе не тиках в устата на хищника пръст. Не оспорваха величината на моя ръст. Но докато да снемат посмъртната маска да сварят и пристигна със дървена мярка гробарят. Щом измина година решиха да покажат, че в релси съм вкаран и изляха ми здрав монумент. Хора много край мен се стълпиха, бодра песен гласът ми подкара - моят глас, от магнитната лента. Тишината край мен се разпука, репродуктори блъвнаха песен и прожектор облещи лице. А модерната наша наука от гласа ми отчаян и бесен, произведе приятен фалцет. Аз немеех с платното зачулен, по традиция. И крещеше гласът ми кастриран с нова дикция. Под савана ръста ми спаружен кой ще мери?! На кого след смъртта си съм нужен в тез размери! Стъпвал рицарят звънко и страшно! Ах, защо не опитам и аз тъй да закрача по плочите жив? И се дръпна народът уплашен, щом изтръгнах краката си властно и от мен се посипа гранит. Наклоних се аз гол, безобразен, падах, смъкнал омразната кожа и замахнал към рупора сив. Щом земята под мен се разтресе смачкан, рупорът свари да каже с моя глас: ”Аз изглежда... съм жив!”
Мойто падане сви ме и даже ме счупи. Но стърчат азиатските скули от купа. Не можах както искахте, кротко да се свия Постамента напуснах със грохот без да крия!
© Живка Иванова. Превод, 1988