Моля не обърквай Гъсеницата синята С гъскаща гъсеница. Гъсеници в каквото и да стават, Те се съскат, те се хапят, - А Гъсеницата Синята - не птица е, И не е гъска, а гъсеница! Аз трябва замра и притая се - Аз какавида ще стана, - И в пеперуда в резултат ще се обърна - По плана, по плана. Е, а планове мними - Не са мои, не са мои, И неизпълнимите - Не са мои, не са мои, Ей осъществимите - Вий сте мои, вий сте мои!
© Емил Петров. Превод, 2019