Не напразно жабета стоят Поставени къща да пазят, И за жабки е главен въпрос: Да пуснат или да не дават? А ако рискуват, а ако пуснат, дали да ги пуснат обратно?.. Въпрос по-сложен от „да бъдеш, ли не ли?” Жабетата туй го решават. Както виждате, трудно е ква-ква: Думи и думи и думи, - Въпрос главен тук ще решат от тези жабета най - мъдрите.
© Емил Петров. Превод, 2019