Моля, да ме запомнят, тез много, що ме знаят: Чеширски котарак - не е този, езика що си чеше. И съвсем не е чеширски от думата „чешир”1, А просто котарак вълшебен, например като мен. Щом с уста е по-голяма - Той по - чеширски става, Макар, че всички котки със древен да са род Но Чеширския котак Съвсем не е като тях. Не трябва да се смята за домашен той! Усмихнати и мъркащи, със много са на ти И приятелски откликващи чеширските са котки, - усмивка и при другите, такава но не тази! Е почесвайте зад ухото Чеширския котак!
1 Чешир - голяма връхна дреха с дълги ръкави за мъже.
 
© Емил Петров. Превод, 2019