Догде морето пак и пак надига врат от дълбините и блъска се от бряг до бряг, аз гледам отвисоко как трошат главите си вълните. И за загиналите с дни сам страдам - но, тъй, отстрани. Аз чувам как с печал реват в агонията си вълните - да можеха за втори път през вала да се понесат - в целта да си строшат главите! На тях все някой дълги дни ще им съчувства отстрани.
Ах, тези пенести вълни! В душата с пеещи стихии, те чуват глас: «Напред! Стани!» - и литват - стенещи стени - и чупят белите си шии. За тях, спор няма, дълги дни ще страда някой отстрани.
Вълна поредна тътне в бяг, но вала на брега гранитен, уви, не ще премине пак, че някой ще й сложи крак и тя ще рухне на скалите. И на вълната дълги дни ще й съчувстват отстрани. Ще дойде, знам и моят ред - мен пак ме мачкат до стената! От зли предчувствия обзет ще тръгна устремен напред - да си строша и аз главата. За мен тогава дълги дни ще страдат, знам. Но отстрани. А на брега от памтивек стоят мнозина - семки люпят и наблюдават с поглед лек в скалите твърди без ефект главите си как други чупят. И на загиналите с дни съчувстват те. Тъй - отстрани.
Но знам, от морските дъна, сред бездни с кашалоти пълни, ще се роди веднъж една гигантска стенеща вълна и наблюдаващите тя в грамадата си ще погълне. За тях тогава дълги дни и аз ще страдам. Отстрани.
© Росен Калоферов. Превод, 1994