През войната, до края, все за вкъщи тъгувах. И макар да се палех, в боя бях делови. А той бързаше първи. Той не спря да рискува. И войната приключи предсрочно - две години по-рано, уви. Свойто той отвоюва, без да се съхрани. А пък аз пак сънувам предвоенните дни. И бледнея смутено, и през мъка мълвя: «По-добър бе от мене, а на мен провървя!...» Аз не съм бил на завет, нито чай съм пил с бога, за тила не съм молил с глас противно-гъгнив. Но жените при среща ми намекваха с болка: «Може би, ако ти бе загинал, моят щеше сега да е жив...» В тези думи загадка няма, знам, въобще. Та нима ми е сладко, че не случиха те? Без да искам отвърнах: «Ти прости, че съм цял! Ако аз съм се върнал, твоят не е успял...» С месершмитите в схватка той крещеше пред края: «Ти живей! Ти ще стигнеш!...» - чувах сам през шума. А летяхме под бога, край вратите на рая. Той се вдигна нагоре, а аз пък смогнах някак да се приземя. В рая срещнаха аса без възторг, без сълзи. По корем, който каца, по корем не пълзи. Той заспа и не стана, той запя-недопя. Тъй че жив аз останах, а пък той не успя. Аз ще бъда виновен цял живот пред онези, всяка среща, с които би била висша чест. И макар да сме живи, паметта не ни глези и измъчва проклетата съвест онзи, в който я има и днес. Отброи без остатък някой всеки наш час. А животът е кратък като писта пред нас. И разби се тук някой, литна друг без следа. А пък аз кацнах някак... Ей ти тебе беда.
© Росен Калоферов. Превод, 1988