Изхриптяха в агония одите, Задушени със кръв са от ножа, И в сърцето ранени рапсодии Отзвъняха - разбито стъкло. Своя жизнен път свършили с чест, И поемите хвърлят се в боя, И изпя носово свойта песен, Лебедовата си песен изпя. Като дървета изгубили сокове, посмъртно стоят да стърчат - Във поезията редове само цели, А стиховете не щат да звучат. За да мучи тя със медно мучене, Муза химни да пей бе заставена. Отблъсна се тя, отзвучала, И повече не ще зазвъни.
© Емил Петров. Превод, 2019