Ще умра, казват, ние умираме все пак накрая. Ако с нож ме наръгат - безплатно ще се разделим. Уважават убитите. Тях ги отправят за рая. Не ще кажа за живите - но мъртъвците ценим. Ще се просна красиво в калта посред тръни и храсти. И ще литне душата на крадена тройка коне. После ябълки ще си похапна в градините райски... Тихо ще се промъкна - апостолът да не ме спре... Но какво виждам там? Привидение твърде познато - мъртва пустош и нищо в мъглата, и прах. И сред нищото ляти врати със сияние златно. И етап-богатир на колене застанал пред тях. Кон изцвили - смири се, щом ласкаво му заговорих и потта от гърба му изтрих с наръч суха трева. Свети Петър, мърморейки, дълго с бравата се бори - не успя да отключи и се издими след това. А етапът огромен мълчи, нито стон не отронва. Само блед се надигна и взе свит на две да клечи. А в прахта - лапи кучешки... Туй не е рай, ами зона! И видяхме Разпнатия там върху кръст да стърчи. И разбрахме с конете - да, зона, да, зона е тука! Хлебен дъх през вратите те мами и мами безкрай. Невредим съм почти, но и аз с райски газ се насмуках. Благост пълни устата - сега, ако можеш, ругай. Прелетяха две сенки в зелено навили ръкави. «Чукай в релсата!» - викнаха, пърхайки в етера ням. Там е хубаво, братя - посреща ни звън на литаври!... Не! Звъняха ключове - за нас ключ подбираха там. Аз разбрах - не към Майката Божият син е притиснат, а все тъй до стената - подобно престъпник презрян. А в градините райски замръзнали ябълки виснат. Ала ги охраняват стрелци с точни снайпери в длан. Херувими кръжат, ангел вика от вишката ратно. Но не ще ме накаже Христос - късам блед плод узрял. А на изстрела как се зарадвах! - И ето, обратно, към Земята поех - ледни ябълки в пазвата сгрял. Ако трябва, аз пак ще умра, ако трябва накрая... Бог ти мой, стана тъй - не аз сам - вие стреляхте в мен! В този свят е прието да глезят убитите с рая. А оттам на Земята - спаси се и ще си спасен. Ще се просна след изстрела в кал - посред тръни и храсти... Иска конят овес, но е време да тръгвам в зори. Покрай бездни в галоп, покрай пропасти ябълки райски аз ще ти донеса - ти ме чака от рая дори...
© Росен Калоферов. Превод, ?