«За мен е тя! - той зло крещя. - А ти се смееш, гад, а ти нехаеш...» «Върви си сам - ти си пиян, че ще се каеш, брат, че ще се каеш...» А той: «Не искам и да зная, но в таксито влизай с теб да се поглезим. Броячът нека цъка... Все едно - ще трябва да се разплатим, щом слезем!» Не ми е жал за всяко псе. «Стой от греха далеч!» - зова към разум. А той - зло псе - за нея все. «Млъкни, - му казвам, - гад, млъкни!» - му казвам. Кипи в челото кръв с вино. И аз с усмивка, за да съм любезен му казах тихо: «Все едно - ще трябва да се разплатим, щом слезем.» Сълзи, молби приемам с хлад. Жадувам бой, как искам да се бия! И искаш, брат, не искаш, сват - плати си сметката сега, плати я! А вечерта - ням филм - гори встрани. И мен души ме смях, защо не зная. Броячът нека цъка... Но помни - ще трябва да се разплатим накрая!
© Росен Калоферов. Превод, ?