Дайте на псетата мърша - нека за нея се сбият. Ром на пияните - бърже! - белки след туй се пребият. Враните - да не тлъстеят - с плашила ги плашете. Влюбените - за да пеят - някъде ги приютете. За да тръгне класец нагоре - в сушата вади копайте. Вярвайте, аз съм покорен - свобода само ми дайте! Дадоха мърша на псетата - а пък те не се сбиват. Дадоха ром на момчетата - а пък те не отпиват. Враните плашат тъдява - а пък те не се трогват. Двойките съединяват - а пък те се разтрогват. В сушата рукнаха ручеи - но стрък пак не се появява! А аз свобода получих... Но какво с нея да правя?!
© Росен Калоферов. Превод, ?