Сред вой на шрапнели и грохотен шум сърцето заглъхва нечуто. Аз падам притиснал в гърдите куршум и мисля по някакво чудо: Оттука няма да се върна. Отивам си. Ще дойде друг. Аз не успях да се обърна... Но стъпки зад гърба си чух. А някой си казва: «След мен и потоп!» - Едвам изпълзял от окопа. А аз съм се вдигнал от своя окоп, изобщо да няма потопи. Сега земята ще прегърна. Очите ще се угасят. Аз не успях да се обърна... А някой тича в моя път. Кой ще ме смени? Кой ще тръгне напред? Ще стигне заветния подстъп? И моля се: нека е онзи наглед не вдъхващ надежда за подвиг. Аз се усмихнах... Аз го зърнах... Аз зная вече кой е той... Аз не успях да се обърна... А синовете влизат в бой. Сърцата мълчаха, войната ехтя, но в мен мойто бе заечало, защото не значи край още смъртта, а само на други начало. Сега с пръстта ще се прегърна. Ще изтече животът мой. Аз не успях да се обърна... А синовете влизат в бой.
© Росен Калоферов. Превод, ?