Тръгват кораби с вой в назначения час. но се връщат обратно по пътя изминат. Не ще мине година и пак ще съм с вас, за да тръгна пак в път за година. Всички, знам, пак се връщат на пристана стар, най-любимите, верни жени не се връщат. Не се връща, уви, най-добрият другар. Не ти вярвам, съдба, а на себе си - също. Но все пак се надявам, че не е така, че не ще ни погълне в щорм бездната синя. Ще се върна и аз, цял в мечти и дела, и ще пея - преди да измине година.
© Росен Калоферов. Превод, 1989