Където и да ида аз, където да се дяна, зад мен съдбата ми върви, подобно болен пес. Аз гоня я - но скача тя на моето коляно, сумти: безумни зеници и на езика - слез. И тежко е с нея. Аз стреснат тъмнея, аз устни немея, аз куркам с черва. Все тъй да живея, уви, не умея, не искам да пея и дишам едва. Старея... И ето: Палачо! - крещя. - Тегли й въжето. А аз ще платя. Заричах се: - На нея плюя аз! - Ще я натиря. Но жал ми е - умилква се, лишения търпи. И взех по нещо са й хвърлям в моята квартира, тя позасити ли се, просва се и дълго спи. Тогава замаян, където си зная на воля се мая сред говор и смях. Но кучето трая - сам вия, сам лая, ако пожелая, за всичко без страх. Старея... И ето: Палачо! - крещя. - Тегли й въжето. А аз ще платя. Прииждат дни - забърквам се в такава вряла каша, че дръпва се съдбата, блещи в страх очи. Веднъж за храброст й предложих вино - само чаша... От този ден - ни ден без чаша, а пък тя гълчи: «Все гладна - сред оргии. В Париж ли, в Ню Йорк ли бих носила норки, бих тънела в лукс...» Съдбата си само аз мятам на рамо и влача я нямо пияна дотук. Не съм стар... Но ето: Палачо! - крещя. - Тегли й въжето. А аз ще платя. Веднъж напих съдбата си без литрите да смятам. Тя хукна, милата, насам-натам и изскимтя. Започна да ръмжи, да грубиянство, стана фатум, отзад ми се нахвърли и ме сграбчи за врата. Тежи ми под нея - аз бягам, бледнея, аз просто беснея и викам встрани: «Съдба неразбрана, пусни ми гръкляна, пусни ми гръкляна, да пея - пусни!» Палачо, прието! Омръзна ми тя. Тегли й въжето! А аз ще платя.
© Росен Калоферов. Превод, 1995