На Александър Назренко и екипажа
на моторния кораб "Шота Руставели"
Двайсет хиляди коня в мотора са впрегнати И табуни хриптят, долу там, свирепеят. Виждаш как от натягане изтъняват въжетата И от себе си сълзи те изстискват на кея. И командите къси и зли Бързо вятър отнася в тъмата: "Кранци"1 на борда", "Въжетата дай" И - "Буксир да изправи кърмата!" Капитанът, усмихнат едва - Всичко правилно - браво юнаци, - От земя се отделят сега, Заповяда - да късат конците. Но отново назад погледи се обръщат, Здраво земята държи, всичко тъй е и не тъй И защо твърде дълго створите2 не си пасват, И защо твърде често примигва и фара?! Всичко в ред е, край на всички въпроси. Освен вахтените3 всички - почивка! Но са празни каютите - матросите Към таз свобода ще привикват. Капитанът, едва усмихнат: Хвърли тихо - юнаци браво! Щом напускате земята, Трудно късат се конците. Преход-двадесет дни, лодките се разсъхват, Тази сутрин изостана последния албатрос Поне да имаше буря! Или по-добре в радиовъзела Шашардисан радиста хване някакъв там SOS4. Тъй си е: три месеца са в коритото, Яхтата им кит раздроби на парчета... Че за какво вие ни благодарите? На вас благодарско за таз обща работа! Капитанът, едва усмихнат, Хвърли тихо: "Юнаци браво" - На тези дето с живот се разделят, Не исках да им късам конците5. И пак ще има Фиджи и порта6 Кюрасао И дяволи плешиви и господ знай какво. И най красивия в света фиорда Милфорд-Саунд - Навсякъде където и с крак не съм аз стъпвал, но Ще акостирате вий на Таити И ще пуснете моите записи, Чрез най-големия усилител На Таити ще пея за вас аз. Ще каже капитанът със усмивка, на мен и на песента: "Браво!" Така, на сушата оставащ, Аз закрепвам конците навсякъде. И пак се придвижва, сякаш на ринг е, По водата внимателно корабна сянка Във моряци напрегнати са, въжета отслабени Руля крайно наляво - и прощавай земя!
1 Кранци - устройства (обикновено автомобилни гуми) за смекчаване на ударите върху кея при приближаване и излизане от съда.
2 створите - сдвоени крайбрежни навигационни знаци.
3 вахтените - даващи дежурство на кораба.
4 SOS - сигнал за бедствие.
5 късат се конците - в преносен смисъл този израз означава, по-специално, решително да се разделим с нещо.
6 порта = порт-пристанище.
 
© Емил Петров. Превод, 2019