Спи дворецът на времето в жив плет обвит сред гориста заглъхнала област. Но се буди безмълвният хладен гранит и възкръсва в мъртвилото разказът скрит за войни, вероломства и доблест. Тези подвизи прах не са станали. И повдигнем ли връхния пласт, времената за гърлото хванем ли, стават тайните зрими за нас. И пак падат окови и рухват дворци, и епохите гледат в нас с живи гледци, и предания древни запяват певци - за турнири, обсади и волни стрелци. Ти се вслушвай разбиращо в техния зов, гледай в ерите с поглед безстрашен. Че все тъй любовта си остава любов, даже в светлото бъдеще ваше! Звънко рухваха брони под удар на меч, тетивата от напън димяха. Черна гибел летеше на кон надалеч, победените падаха в страшната сеч и за милост от ужас крещяха. Но не всички след битките димни преживяха в добро свойте дни, защитавайки своето име на подлеца от злите сплетни. Но добре е, препусне ли конят крилат, и напред с щик в ръката летиш ли сърцат, и добре е, щом знаеш кой враг е, кой - брат, но е зле, ако стрелят в гърба ти отзад... А с мерзавците как е при вас? Делово ли ви бият? С потоп ли ви плашат? Но така е - че злото остава все зло - даже в светлото бъдеще ваше! И навеки лета, векове, времена на предателя чер срам отреждат. И врагът си е враг, и войната - война, и затворът е смърт, свободата - една и докрай тя е наша надежда! Оцелели са тези понятия. И разрежем ли външния пласт, като пареща кръв от устата, вечни чувства ще бликнат към нас. И така е от век и веков на света - и вината - вина е, с цена - доблестта, и е хубаво, щом е спасена честта, щом приятелят е защитен от смъртта. От епохите взимаме днес не сребро, а искрата от епоси страшни, затова, че остава доброто добро в минало, в бъдеще и настояще!
© Росен Калоферов. Превод, ?