Векове и години и епохи в света Всички топлото търсят от вятър и студ. И защо тези птици на север летят, Като птиците трябва да отиват на юг? Те не искат величие, слава, Ето под крилата им свършва ледът - И ще намерят те птичето щастие Като награда за полета дързък! За какво не живеем, за какво ний не спим? Какво ни изгони на път по висока вълна? Ний сияние засега не можахме да видим Това рядко се случва, то е с висока цена! Тишина... само чайките - мълнии, от ръце храним ги с пустота. Но награда за наш? то мълчание Непременно ще има звук пак! Как отдавна сънуваме само белите сънища, . . . . . . . . . Гърлото ни ще отпусне мълчанието, като сянка слабостта се стопява. И награда за нощите на отчаянието Вечен полярен ден ще настава! Север, воля, надежда. Безгранична страна. Сняг без кал - като дълъг живот без лъжа. Врани няма очите ни да изкълват, Защото враните тук не се въдят сега. Кой във пророчествата не повярва, Във снега не полегна за миг, На тях - награда за самотата Те все някой ще срещнат, нали!
© Емил Петров. Превод, 2019