Кой твърди: "Всичко тук изгоря, във земята не хвърляйте семе!"? Кой изрече: "Земята умря"? Тя е жива. Изчаква стаена. Не, не можеш на тази Земя да отнемеш майчинство свято. Кой повярва, че тя изгоря? Не, от мъка е черна Земята. А траншеи разрязват плътта, зеят кратери - рани огромни и на тази Земя паметта за неземни страдания помни. Ще изстрада и тази война - не зачерквай я толкова лесно! Кой твърди: "Онемяла е тя - не ще чуете повече песни!"? Не, от всичките рани в плътта ще звъни - своя стон да заглуши. Та нали тя е наша душа... Не се стъпква душа със ботуши. Кой твърди, че Земята умря? Тя е жива. Стои затаена.
© Христо Бондоков. Превод, 2015