Днес просторът е син - ясно е, но с вериги звъни - стряска ни. Над земята виси тътенът, борове и елхи - тъжни са. Дим и пепел над нас - кръстове, в кръст не вият гнезда щъркели. Кехлибарено жито - клас класи. Но защо ли, се питам, сяхме ний? Че в полето пожари пламнали - жито с цвят кехлибарен в тях гори. А дърветата в прах - есенен. Птици няма по тях - клетите. Разлетяха се пойните настрани и останаха в клоните гарвани. Забрави любовта - чистата, че ненавист сега иска се! Дим и пепел издигнати - кръст ли е? Не гнездят по комините щъркели. И земя и вода - в стонове. Но гората все пак стройна е. Само птичите песни в клоните довоенни са пресни спомени. От злините заминаха - скършени, няма пойни, няма и щъркели. Въздух звуци е сбрал - разните. Той от гръм и метал - срязан е. Даже звън на копита секнал е, ако някой завика - шепнейки... Те на изток заминаха от беди настръхнали, от небето ни синьото - щъркели.
© Христо Бондоков. Превод, 2015