Те - осем, нас двама - пресмятане точно! Не топли ни - осем на два. Дръж яко, Серьожа! Играта започвам без козове в тази игра. Оставам в квадрата небесен. Не важат за мен - нито цифри, ни брой. Другарят ме пази и вярвам, че даже еднакъв е шансът ни в бой. Зад мен влезе "Месер"1, но в дим и във огън догаря димящата пръст. Не ще им е нужен и кръст върху гроба - в крилата е техният кръст. - Тук "Първи"! Тук "Първи", под тебе се вият. Изчезвай! Ще ги отсека. Сбий пламъка! Бягай във облак! Прикривам. Не стават и в бой чудеса. Сергей, ти гориш! Скачай, човече! Парашутът е твое крило. Насреща ми "Месер", ех, късно е вече. Прощавай, ще бия в чело. Знам, други ще чистят с тях нашите сметки, но в облак от огън и дим ще литнат душите ни - два самолета. Отделно не могат. Нали?.. Ще каже Архангелът: "В рая е тясно". Но раят дори да е в шок, ще молиме Бога: "Нали сме ви ясни, включете ни в ангелски полк!" От Бог, Дух и Сина ще искам аз само, политнем ли в райския строй, навеки другарят да пази гърба ми - тъй както в последния бой. Криле и стрели ще измолим от Бога. Нали търсят ангел-ас, а имат ли в рай изтребители много - да впишат "пазители" нас. Че "Ангел-пазител" е звание строго - да носиш успех на крила. Приживе - такива бяхме с Серьога, във въздуха и на земя.
1 Месершмит (на немски: Messerschmitt) - немски изтребител на Луфтвафе (Luftwaffe) по време на Втората световна.
 
© Христо Бондоков. Превод, 2015