Уж е всичко така, както беше преди: пак е същ небосклонът спокоен. Също синьо небе и гора, и води... Само него го няма след боя. И така не разбрах, кой по-прав бе от нас в наши спорове шумни, нестройни, но разбрах, че ми липсва едва в онзи час, в който той не се върна от боя. Той си бе мълчалив, в такт дори не запя. Все припомняше нещо си свое, стана още в зори, не можах да заспя и така не се върна след боя. Че е пусто сега, не важи в този ден. В миг почувствах, че бяхме ний двама! В миг усетих как вятър гаси огън в мен, щом след боя разбрах, че го няма. Като птица от плен прилетя пролетта. Аз по навик извиках му сънен: "Да запалиме, брат", а до мен - тишина... Той от боя не бе се завърнал. Зная: Мъртвите нас ще ни пазят в беда - те за нас часовои са свети, а в смълчания лес, като в чиста вода, своя лик отразява небето. Бяха време и място тук общи за нас, а сега вече всичко е мое, но в землянката пуста усетих, че аз - не той - аз не се върнах от боя.
© Христо Бондоков. Превод, 2015