От "Браздата" въртяхме Земята назад. (Беше тъй - отначало.) С батальон завъртя я обратно комбат1, с крак отблъснал се в скат на Урала. "В настъпление! - заповед дадоха днес. - Да си върнем отнетите педи!" Но запомнихме слънцето, тръгнало в стрес, как на изток едва не залезе. Не измерваме с крачки Земята, да не газим и скубем цветя, а я движим с ботуши нататък откъм нас! Откъм нас. Вятър източен духна - подгони стада и натика в окопи. Разлюляхме без лост на Земята оста с втори удар от нова посока. Не плашете се пак, ако видите как този залез завие на изток. Просто ротите наши Земята въртят - натам, накъдето поискат. И пълзим, всеки синор прегръщайки, буци мачкаме - в ред и без ред. С колене си Земята обръщаме - откъм нас. И напред! Не би никой открил, да би искал дори, между нас пленени. Живи ползват тела на убити - за щит. На убитите в бой - дълг последен. Този глупав куршум, всички ли ни следи? Ще удари в тил или в упор. Някой там амбразура затъкна с гърди и Земята замря за минута. Стъпалата останаха някъде - мимоходом по мъртви скърбят, но Земята превъртам с лакти - къмто мен, този път. Някой там в пълен ръст, с дъх куршума поел, на телта увисна. Но на запад пълзи батальонът с цел - да изгрее пак слънце от изток. В кал, във воня и смрад, а очите смъдят, мълчаливо газим блатата. Вече слънцето следва по своя си път, от това, че пробихме на Запад. Ръце, нозе, тук ли са? В ред ли? С устни сухи лижем роса и със зъби Земята теглим все към нас! За стъбла...
1 Комбат - командир на батальон.
 
© Христо Бондоков. Превод, 2015