Във хълма се вчепкаха - като във свой. Бие обстрелът, не спира... На него в тълпа се наваляхме в бой - като на бюфет с бира. Пълзяхме нагоре в снарядния ад. Земята копаехме с пръсти, като че с тази височина съдбите ни бяха скръстени. В устата застиваше викът "Ура!", ведно с куршума погълнат. Шест пъти бе наша тази височинка - шест пъти отстъпвахме хълма. Отново не всички в атака се врат. Земята тук ври като каша. Не могат на седмия път да ни спрат, че наше е - кръвно е наше! А можехме просто да минем встрани, защо ли се врем като слепи?! Но ясно е: всичките наши съдби със нея до края са слети. Села, градове - съдбите на всеки събрани са в тази могила и води към тях едничка пътека - през стръмното огнено било.
© Христо Бондоков. Превод, 2015