Аз стоя. С гръб стоя към строя. Само доброволци и без страх! Там, да разузнаем нещо с боя. А какво? Така и не разбрах. Та с кого ще запълзим? С теб, Борисов. С теб, Леонов и със теб ли, ей ти, тип, взет от втори батальон? И пълзим - поне това го знаем. Мърдай, старшина, не се мотай! Тук, на фронта, два са предни края: наш, а онзи - техен преден край. Със кого тук пълзим? С теб, Борисов. С теб, Леонов. Да! И още с онзи тип, взет от втори батальон. Сгризахме телта им без опасност. Нощ, тъмница и едно наум. В двайсет крачки дрънкат чужди каски - мозъци да пазят от куршум. Кой до мен сега пълзи? Тук - Борисов. Тук - Леонов. Ох, и още този тип - тип от втори батальон. С "Надя с шоколада" ще започнат, ще зачешат с огън точно в шест. Бас държа - на час ще бъдат точни, а това във наш е интерес. Кой обратно с мен пълзи? Тъй, Борисов. А Леонов? Ей ти, тип, жив ли си - талисман на батальона! Бункерът взривен, окопи - празни. Не пестя за себе си куршум. Този тип до мен, когото мразех, се оказа със едно наум. И с кого ще тръгнем пак? Ни Борисов, ни Леонов. Този тип пък оживя - талисман на батальона! На КП-то2 цвилят от възторга! Но фуражки снеха те пред нас. Правилно е: Смятай двама в морга, а остават двама и в запас. А с кого ще се сберем без Борисов, без Леонов? Само този тип до мен, взет от втори батальон. И стоя изправен пак пред строя, този път към него със лице. Струва ми се, с нещо удостоен, награден със звание - "Храбрец!" Ох, капо останах пак: без Борисов, без Леонов, а момчето се ската в своя втори батальон.
1 "Надя с шоколадом" - шеговито название на немски реактивни минохвъргачки с електрически контролируемо изстрелване снарядите.
2 КП - Команден пункт.
 
© Христо Бондоков. Превод, 2015