Стада животни бродят из гората - Не за плячка, не на водопой: През деня, през нощта те ловци Търсят те весела тълпа. Зверовете, забравили вечния страх С твърда вяра, че всичко ще могат, Кожи на гръд като ризи те късат, Падат обратно - стреляй не искам! Колко са в храсти, Колко в гъстаци - Ревящи със рев, Ръмжащи озъбени, Колко са бягащи, Колко лежащи - В дебри и храсти, В гори, в гъстаци! Рибите тръгват срещу вълните - Весла не потъват, върви по тях в брод! Колко желаещи, искат на масата Веднага в чинията и във уста-хоп! Не е месо рибата - по-хладнокръвна - В мрежа се пъха, на кука, във гриб: Рибата иска да се сгрее в жаравата, - Море от хриле, вода не е вода! Колко са в храсти, Колко в гъстаци - Спасител плаващи, С черва кипящи, Един друг дъвчещи, Хищни и тънки, - В дебри и храсти, В горички в гъстаци! Птицата от сачма полета си насочва - Птицата хитра на приказки стана: Ябълки за да им вшият в корема. Гъските не ядоха от сутринта. Силната птица на лов е сама На слаби събратя крещи: "Продължи" Живота се свършва в зенит, при излитане, Даже без изстрели пада надолу. Колко са в храсти, Колко в гъстаци - Изстрела чакащи, В примки летящи, Колко са плаващи, Колко летящи - В дебри и храсти, В горички в гъстаци Шуба не иска кожа да носи - Тъй и стреми се в капан и в кошара, - Хората за да облече и затопли, Излиза от кожата вън. Във вашите примки - позамислете се хора! - Доброволно напират в кожи отлични Хиляди сто във чужда валута, Хиляди хиляди в наши пари. В горички, в гъстаци, В дебри и храсти Колко ръмжащи, Колко ревящи, Колко пасящи, Колко гъмжащи, Мятащи, късащи се Живо раждащи, Сиви, нормални, В пера луксозни, Колко са хищните И тревоядни, С вълна линяющи, Кожа сменяващи, Блеещи, лаещи, Млекопитаещи, Колко летящи, Бягащи, пълзящи, Колко непиещи В горички и в храсти И непушящи В дебри в гъстаци, Влечуги разни, И извисяващи, И подчинени, И ръководещи, Вещи и силни, Късащи, лъжещи - В горички и храсти, В дебри в гъстаци! Кожите - здрави, рибата - жива, Месо - без сачми - да не чупиш зъби, - Добре измислено, просто, със мисъл, Мирно - защо ли да се гърми! Всеки ловец - с бяла престилка! В ръцете - табелки: "Не удряй", "Не погубвай" Всичко това - резерват - се нарича, - Заповед само една: Не убивай! Но колко в горички, Дебри и храсти - И пазещи, И предпазващи, И преследващи, В мярка хазарта, Лошо стрелящи, И прединфарктни, Отравящи, лаещи, Конни, пешаци, И отпочиващи, С външност вампирска, Колко са знаещи И изкушени, Не попадащи В цел, разлютени, Колко треперещи, Развалящи кожи, Колко ловящи И произволно, Колко са язвени, Колко всеядни, С мрежа завързани, И кръвожадни, Пълни, дебели, Слаби и хилави, В дебри и храсти, В горички, в гъстаци!
© Емил Петров. Превод, 2019