Живея в най-добрия свят - колиби не ми трябват! Земя - легло, - небе - покров, - Имам стени - гора, гроба - ров, - И мравки по гърба. Но ми е добре! Живея славно аз в страна На дъно, във самата яма - В приятна тишина. Лъчи горят - дърва не трябват, - При мен да идва всеки! Жалко, че покрива не правят, А в този, най-добрия свят И дъждове си падат. Но ми е добре! Не вярваш - пристигни, Седни, не се чеши Да не събудиш, виж! Прекрасно е - и все за мен, - от мен хвала на богове! И на колана дупка има, Аз бих могъл да яздя кон - Само дето няма кон. Но ми е добре! Все беди - бърборене. Аз звъня със струни Пея три дена подред - Вие ме послушайте.
© Емил Петров. Превод, 2019