Над братски могили не вдигнаха кръст, вдовици на тях не ридаят. Цветя тук разстилат в горялата пръст и Вечния огън разгарят. А взрив на копита изправял пръстта - сега я покрива гранитът. За никого няма тук лична съдба - в една са слети съдбите. От Вечния огън горящият танк, селата горящи изникват - горящият Смоленск, горящий Райхстаг - горящо сърце на войника. Вдовици не плачат. С по-твърди сърца мъже следват тази пътека. И кръстове няма по тези места... Нима от това е по-леко?
© Христо Бондоков. Превод, 2015