За път стегни се или в гроб легни, Да, изборът е малък и безславен. Обречени сме на пълзящи дни и здраво сме с вериги оковани. И някой като пълен идиот повярвал е набързо и - готово! Нима да си с вериги е живот и избор ли е, ако си с окови? Получихме коварна милост ние - като от врачки малоумен вой. Смъртта от свой зад камъка се крие, отзад е също смърт, но не от свой. С душа-дърво в отеклото тело, мълчиме тук като нищожни пешки, а в мръсното, фронталното стъкло позорът ни се зъби със насмешка. Оковите разбием ли на две, ний бихме му прегризали гръкляна на онзи тип, успял да окове живота ни, с измама да ни хване. Нима таим надежда във душите? Веригите ли теглиме едвам? Защо ли с кокалчета блъскаме вратите на рая, във желязо обкован? Войната има изход и цена - предложиха ни я срещу размяна: живот безкраен, но срещу вина, живот срещу позор, срещу измяна. Но има ли такъв живот цена? Не, не е минат пътят наш, спокойно! Дори встрани от главната воина възможно е да се умре достойно. В слуз блатна ние няма да се гърчим. Гнезда несвили в гнил и смраден кът, не ще умрем ний от живот измъчен - ще оживеем и от вярна смърт.
© Татяна Георгиева. Превод, 1989