Не съм се доверявал на мираж, за бъден рай не съм редил багажи. Лъжата не един учител наш погълна и в Сибир изплю на плажа... Невежите ги смятах за петно, а между тях и мен знак равен ляга: не ме прониза Будапеща, но сърцето ми е цяло и след Прага. Шумяхме и в живота, и по сцени: - Незрели сме, с хлапашки още вой, но скоро ний ще бъдем оценени. Ей! Кой е иротив? Ще му теглим бой! Улавяхме далечната опасност, преди да смръзне нашите уши. Безсрамна като курва гола ясност пристигаше, заключвайки души. Макар разстреляни и да не бяхме ние, от срам живяхме без очи и глас. Чада на страшно време за Русия, безвремието водка ля във нас.
© Татяна Георгиева. Превод, 1989